Grafički dizajn, grafička priprema - Grad

Grafički dizajn, grafička priprema - Grad - okolica