OCIJENI

Kako vam može pomoći ovlašteni porezni savjetnik?

Objavljeno: 3.2.2021. 16:51

Svaki je radnik barem jednom pomislio na to kako bi dobro bilo biti “sam svoj gazda” i imati vlastito poduzeće i veliku zaradu. Neki od njih to su i ostvarili - otvorili su vlastitu tvrtku i krenuli s radom.

Prve godine poslovanja mnoge poduzetnike zateknu i mnogima su presudne - kako zbog visokih očekivanja, tako i zbog nestrpljivosti ili odustajanja na prvoj prepreci. Mnoge pritom iznenadi nepoznavanje zakonskih propisa, najčešće poreznih. Često se događa da se poduzetnici oslanjaju na knjigovodstvo i uvjereni su da je sve uredno i po zakonu sve do poreznog  nadzora. 

Uloga poreznog savjetnika u poreznom nadzoru

Tek u poreznom nadzoru se otkriju sve nepravilnosti što u konačnici rezultira velikim poreznim obvezama, visokim kaznama, prekršajnim postupcima, blokadom računa i nerijetko stečajem.

Kako bi izbjegli prethodni scenarij preporuka je za svakog poduzetnika koji se ozbiljno namjerava baviti poduzetništvom je preventivno djelovanje. To podrazumijeva da poduzetnici prije početka obavljanja djelatnosti ili na samom početku, angažiraju poreznog savjetnika koji će prema vrsti djelatnosti postaviti temelje poslovanja prema svim zakonskim propisima. Od velike važnosti je i kontinuirano praćenje što znači da najmanje jednom godišnje, obično prije sastavljanja i predaje financijskih izvještaja, porezni savjetnik pregleda poslovne knjige i porezne evidencije. Tu se uz otklanjanje nepravilnosti često pokažu i velike mogućnosti poreznih ušteda.

Ako ste poduzetnik koji već duže posluje i kojem se najavio porezni nadzor, ovlašteni porezni savjetnici su nemjerljiva pomoć ukoliko se javite odmah prilikom primitka obavijesti o poreznom nadzoru. Do dolaska nadzora porezni savjetnici mogu pregledati poslovne knjige koje su predmet nadzora, ispraviti sve nedostatke koje je moguće te zajedno s odgovornim osobama pripremiti svu dokumentaciju za porezni nazor.

Porezni savjetnici su također ovlašteni zastupati poreznog obveznika u poreznom nadzoru, što znači da poduzetnik davanjem punomoći ovlaštenom poreznom savjetniku može biti siguran da će porezni savjetnik zastupati njegove interese i koristiti sva zakonska sredstva.

Kod  poduzetnika kod kojeg je već obavljen porezni nadzor i koji je pozvan na zaključni razgovor, ovlašteni porezni savjetnik može po punomoći doći na zaključni razgovor, gdje  u većini slučajeva s dodatnim dokazima mijenja utvrđene iznose iz predmeta nadzora i ako su ti iznosi prihvatljivi za poduzetnika sklapa se porezna nagodba. U slučajevima kada je Zapisnik o poreznom nadzoru dostavljen poduzetniku, nije moguće sklapanje porezne nagodbe, ovlašteni porezni savjetnik može po punomoći podnositi prigovor na zapisnik uz dostavu dodatne dokumentacije, a ako već postoji rješenje od Porezne uprave, ovlašteni porezni savjetnici zastupaju poduzetnika u žalbenom postupku.

Kod  poduzetnika koji imaju porezni dug i prijeti im ovrha i blokada računa, ovlašteni porezni savjetnik može po punomoći predavati Zahtjev za sklapanje upravnog ugovora u kojem poduzetnik  na rate otplaćuje porezni dug.

Ovlašteni porezni savjetnici također mogu po punomoći davati zahtjeve za otpis poreznog duga u zastari i u situacijama kada se Porezna uprava upisala u javne knjige (zemljišne ili zabranu otuđenja motornog vozila).

Kako naći dobro porezno savjetovanje?

Poduzetnici se često  nađu  pred zidom i uglavnom nisu upućeni  gdje im sve mogu pomoći ovlašteni porezni savjetnici. Porezno savjetovanje regulirano je Zakonom o poreznom savjetništvu stoga na vrlo jednostavan način možete znati s kim uspostavljate suradnju. Svi ovlašteni porezni savjetnici koji su položili ispit, upisani su u Imenik Hrvatske komore poreznih savjetnika, kao i sva društva koja obavljaju djelatnost poreznog savjetovanja i stoga su ovlašteni zastupati pravne i fizičke osobe temeljem Zakonu o poreznom savjetništvu.

Jedan od takvih društava je i javno trgovačko društvo SLAVICA-VIŠKOVIĆ.

Uz to što su ovlašteni porezni savjetnici, porezni savjetnici u j.t.d. SLAVICA-VIŠKOVIĆ su i ovlašteni interni revizori, ovlašteni računovođe, ovlašteni voditelji projekata financiranih iz EU fondova. Imaju široko znanje i dugogodišnje iskustvo na vodećim pozicijama u različitim društvima i djelatnostima što je njihova velika prednost u sagledavanju i rješavanju problema kao cjeline i iznalaženju najpovoljnijeg rješenja u svim segmentima poslovanja od otvaranja do likvidacije.

Velika pomoć i podrška ovlaštenih poreznih savjetnika je zastupanje fizičkih osoba kod izračuna i prijave inozemnog dohotka, te utvrđivanje rezidentnosti i primjene Međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. S obzirom na činjenicu da veliki broj fizičkih osoba koje Hrvatska smatra svojim rezidentima radi u inozemstvu ili ima primitke iz inozemstva, ima obvezu prijavljivati taj dohodak Poreznoj upravi u Hrvatskoj. 

Uz usluge poreznog savjetovanja vezane uz porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, oporezivanje prometa nekretnina, porezni tretman nasljedstva i darova, porezne zastare, tu su još:
  • Izrada poslovnih planova i investicijskih studija
  • Savjetovanje o svim računovodstvenim pitanjima
  • Izrada i praćenje projekata financiranih iz EU fondova i nacionalnih potpora
  • Provjera poslovanja poslovnih i potencijalnih partnera
  • Interna revizija (otkrivanje prijevara i sprječavanje prijevara)
  • Sve  druge usluge vezano za financije računovodstvo i poreze

Zašto baš kod njih?

Iza javnog trgovačkog društva SLAVICA-VIŠKOVIĆ su godine iskustva, brojni riješeni naoko nerješivi problemi klijenata svih profila od poduzetnika, obrtnika, fizičkih osoba, udruga, ustanova, OPG-ova itd.

Poklonite svoje povjerenje provjerenim stručnjacima koji su ovlašteni za obavljanje  usluga poreznog savjetovanja i uz sigurnu podršku bez stresa nastavite sa svojim poslovnim planovima, ne brinući se oko porezne birokracije.

OCIJENI