OCIJENI

ORALNA KIRURGIJA

Objavljeno: 23.1.2020. 9:21

Najčešći kirurški zahvati u stomatologiji

Oralna kirurgija specijalizirana je grana dentalne medicine koja se bavi oralnim zahvatima kao što su:

1. Vađenje zuba ili ekstrakcija korijena;

2. Ekstrakcija umnjaka (alveotomija);

3. Komplicirane ekstrakcije retiniranih očnjaka ili kutnjaka;

4. Resekcija korijena (apikoektomija);

5. Uklanjane cisti (cistektomija) i sl.

Svaki od ovih tretmana obavlja se u kontroliranom okruženju. Tretman izvodi specijalist, a pacijent je pod lokalnom anestezijom.

Posjetite sljedeći link: https://dentech.hr/usluge/oralna-kirurgija/


OCIJENI