OCIJENI

Servisiranje i atestiranje svih vrsta posuda pod tlakom i sigurnosnih ventila

Objavljeno: 14.9.2020. 12:06

Rad s aparatima pod tlakom može biti rizičan kada se ne pridaje dovoljno pažnje svim propisima određenima od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u kontekstu zaštite na radu pri korištenju takve vrste opreme.

Donesene su određene preporuke za provođenje periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom putem kojih se nastoje eliminirati svi potencijalni rizici. U nastavku slijedi nekoliko informacija za brigu o opremi pod tlakom:

 • Vlasnik opreme je dužan čuvati dokumentaciju o održavanju i ispitivanju opreme pod tlakom sve dok ju se ne prestane koristiti.
 • Vlasnik opreme je dužan voditi popis opreme pod tlakom koju koristi i brinuti da je sve na broju i periodično servisirano.
 • Ako se radi o opremi pod tlakom visoke opasnosti, rok za periodičke preglede počinje od dana prvog pregleda opreme.
 • Vlasnik opreme je dužan opremu pod tlakom visoke opasnosti odjaviti nakon što ju prestane koristiti.
 • Rad s opremom pod tlakom može biti rizičan, zbog čega se preporučuje vlasniku, odnosno korisniku da servisira i atestira opremu samo kod ovlaštenog inspekcijskog tijela.
 • Jednostavne posude se pregledavaju periodično i to dvije do pet godina, a pokus pod tlakom svakih deset godina.
Što sve utječe na sigurnost opreme pod tlakom?
 • Mehanička oštećenja s ugrađenom greškom
 • Loša montaža opreme
 • Opasnost od propuštanja tekućine na spojevima i ventilima
 • Korozija i utjecaj vodika na promjenu strukture materijala
 • Nepravilan rad
 • Rad na visokim temperaturama
 • Utjecaj opterećenja


Što trebate očekivati od ovlaštenog inspekcijskog tijela?
 • Stalni rad na poboljšanju kvalitete
 • Rad na međusobnoj korektnoj komunikaciji i razmjena iskustva
 • Kvalitetan izbor kadrova koji sudjeluju u pregledu i ispitivanju
 • Konstantno poboljšanje procedura i tehnika ispitivanja
 • Nakon pregleda oprema dobiva naljepnicu o pregledu sa svim potrebnim podacima
 • Akreditacija HRN EN ISO/IEC 17025 (Hrvatska akreditacijska agencija)

Neizbježan sigurnosni čimbenik kod sustava koji rade u području povišenog tlaka su i sigurnosni prekotlačni ventili koji zakonski podliježu pregledima svake dvije godine, a tvrtka Antipiros iz Splita posjeduje akreditirani ispitni laboratorij ustrojen prema najnovijem izdanju Norme HRN EN ISO/IEC 17025 iz 2017. g., koji vrši upravo takva ispitivanja.

Također, Antipiros je i specijalizirana i ovlaštena tvrtka za servisiranje i atestiranje sigurnosnih i protupožarnih aparata, kao i opreme pod tlakom na kopnu i brodovima. Antipiros ispunjava sve preduvjete kvalitetnog inspekcijskog tijela te poštuje sva navedena pravila i upute. Iz tog razloga, i naravno, višegodišnjeg iskustva, stručnog znanja i vrhunske opreme, brojni klijenti povjerenje ukazuju Antipirosu, a iz Antipirosa to povjerenje ne iznevjeruju. 

OCIJENI