Kamp, turističko naselje, odmaralište, izletište - Manuš

Kamp, turističko naselje, odmaralište, izletište - Manuš - okolica