Vođenje poslovnih knjiga kod obrtnika

Objavljeno: 27.4.2021. 11:36

Imate poslovnu ideju ili hobi koji želite unovčiti? Razmišljate o otvaranju obrta i ostvarenju svog poslovnog sna? U tim slučajevima, vjerujemo da vam se brojna pitanja “motaju po glavi”. Zato u nastavku teksta možete pročitati važne informacije o vođenju poslovnih knjiga kod obrtnika.

Prema Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak, obrtnici, odnosno osobe koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost, moraju video poslovne knjige.
Obrtnici poslovne knjige mogu voditi samostalno ili od strane stručne osobe, poput knjigovodstvenih servisa, a poslovne knjige se vode za svako porezno razdoblje, odnosno kalendarsku godinu. Poslovne knjige kod obrtnika obuhvaćaju:
  • Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI)
  • Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)
  • Knjiga prometa (Obrazac KP)
  • Evidencija o tražbinama i obvezama (Obrazac TO)
  • Evidencija o nabavi i utrošku repromaterijala (izgled evidencije nije propisan)
 

1. Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI)

U Knjizi primitaka i izdataka vodi se evidencija o dnevnim i ukupnim poslovnim primicima i izdacima u poreznom razdoblju. Pri tome je, što se tiče gotovinskog prometa, porezni obveznik dužan osigurati podatke o dnevnom gotovinskom prometu u KPI ili drugim evidencijama. Primici i izdaci se zbrajaju na kraju poreznog razdoblja.

2. Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)

Popis dugotrajne imovine radi se pri pokretanju obrta te se nastavlja voditi do otuđenja ili likvidacije djelatnosti. Dugotrajna imovina odnosi se stvari i prava, a popis se sastavlja za svaku kalendarsku godinu i zaključuje se sa stanjem na dan 31. prosinca.

3. Knjiga prometa (obrazac KP)

Knjiga prometa uključuje upis primitaka naplaćenih u gotovu novcu ili čekovima te se upisuje na kraju radnog dana ili prije početka idućeg radnog dana. Kod paušalnog oporezivanja odnosi se i na primitke naplaćene bezgotovinskim putem. Knjigu prometa nije potrebno voditi ako se ovi podaci vode u Knjizi primitaka i izdataka ili u nekim drugim evidencijama.
 

4. Evidencija o tražbinama i obvezama (Obrazac TO)

Evidencija o tražbinama i obvezama je evidencija o svim ispostavljenim i primljenim računima, osim onih naplaćenih ili plaćenih s obilježjem gotovinskog plaćanja. Ovu evidenciju ne moraju voditi porezni obveznici koji vode knjigu primljenih i izdanih računa.

5. Evidencija o nabavi i utrošku repromaterijala

Evidencija o nabavi i utrošku repromaterijala nema propisan izgled evidencije, ali je važno da sadrži određene elemente. Ti elementi uključuju podatke o nabavi repromaterijala te podatke o utrošku repromaterijala. Evidencija je obvezna za proizvodne i uslužne djelatnosti te ugostitelje koji prodaju ponudu koju su sami proizveli.

Paušalni obrtnici i poslovne knjige
Što se tiče paušalnih obrtnika, poslovne knjige kod paušalnih obrtnika uključuju dva važna dokumenta, a to su:
  • Obrazac KPR, u koji se upisuju svoje naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem;
  • Obrazac PO-SD, odnosno izvješće o uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu na dohodak u kalendarskoj godini, na temelju čega se utvrđuje je li  porezni obveznik ostvario veće ili manje primitke od onoga što mu je određeno rješenjem.
Opreza oko vođenja poslovnih knjiga nikad dosta. Kako biste bili sigurni u ispravnost vođenja svojih poslovnih knjiga, kao i osjećali sigurnost i podršku pri drugim knjigovodstvenim pitanjima, svakako savjetujemo da kontaktirate GL KNJIGOVODSTVO. Sa sjedništem u Sisku, uz višegodišnje iskustvo i stručan tim, uz GL KNJIGOVODSTVO vođenje vaših poslovnih knjiga bit će nepogrešivo.

Foto: Freepik