Kino, kazalište - Hrvatska

KAZALIŠTE VIROVITICA
KINO d.o.o.
KINORAMA RADIONICA d.o.o.
METAL - PROMET, obrt za proizvodnju, vl. Saša Knežić, Opatija, Pobri, Put Dukino 7
TEATAR OZ d. o. o.
Zagrebačko kazalište lutaka
A & O, obrt za posredovanje u trgovini, vl. JADRANKA PINEZIĆ, OPATIJA, POBRI, PUT DUKINO 6K
ASTRID , obrt za knjigovodstvene usluge vl. ASTRID BEZMALINOVIĆ , Nerežišća
BAKINO DVORIŠTE, obrt za čuvanje djece, vl. Anita Skrt, Koprivnica, Ulica Miklinovec 50
CHAMANGO, OBRT ZA DIZAJN, VL. SLAVIŠA SRDIĆ, KASTAV, MISERKINO 1
CHAMANGO, OBRT ZA DIZAJN, VL. SLAVIŠA SRDIĆ, KASTAV, MISERKINO 1
CHAMANGO.COM, RIJEKA, POD KAŠTELOM 9
K.L., obrt za proizvodnju i usluge, vl. Katarina Lukinović, Ivanić-Grad, Kralja Tomislava 41
KAZALIŠTE LATERNA
KINO KADAR, OBRT ZA PROIZVODNJU FILMOVA, VL. SVEN STEFANOVIĆ, ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA ULICA 82
KINO OKO, OBRT ZA PROIZVODNJU FILMOVA I USLUGE, VL. SANDRA FRAUSTO BASSO, NOVAKI OBOROVSKI, POSAVSKA ULICA 32
KINOX, obrt za metalstvo, vl. Kristijan Milohanović, Fažana, Matije Vlačića Flaciusa 47
LOUNGE BAR BORÅSKINO, obrt za ugostiteljstvo, caffe bar, vl. Blago Jelić, Ivankovo, Trg Bana Jelačića 5
POLJOPRIVREDNI OBRT LUKINOVIĆ, VL. DAMIR LUKINOVIĆ, MARČANI 76
TELEKINO d.o.o.
Dramski studio Feniks Novi
Ekran Split
Gradsko kazalište mladih
ZKM
A & EL, obrt za graditeljstvo i usluge, vl. Aziz Šakinović, Otočac, Ličko Lešće 196 B
COCCOBALL PRODUCTIONS, obrt za film, kazalište i nakladništvo, vl.Ivanka Brajlović, Ploče, A. K. Miošića 6
JAKINO d.o.o.
KINO DOKUMENT d.o.o.
KINO-PROJEKT d.o.o.
KINORAMA d.o.o.
KINOTON, FILMSKE PROJEKCIJE, VL. MILAN LONGIN, KALIi
Obrt za poslovanje nekretninama, ugostiteljstvo i trgovinu GIOCONDA, Dragica Kosovac, Karasi, Karasi 31
OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE "KONI", MARKO KOVAČIĆ, MRKOPALJ, JAKINO 10
OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE KONI, MARKO KOVAČIĆ
SEKINO SELO d.o.o.
USLUŽNI OBRT "KINO",VL.SVEMIR BRAKUS, HVAR
VIDIĆ,OBRT ZA ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, VL. NEMANJA VIDIĆ, VUKOVAR, INDUSTRIJSKA 4