OCIJENI

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Usluge koje obavljamo:

- financijsko knjigovodstvo
- knjiga primitaka i izdataka, knjiga ulaznih i izlaznih računa, obračun PDV-a
- obračun plaća , drugih dohodaka i autorskih honorara
- prijave i odjave na HZZO i HZMO
- robno knjigovodstvo i kalkulacije
- blagajna i druge pomoćne knjige
- izvješćivanje porezne uprave i drugih državnih organa (financijski izvještaji)
- izrada završnih računa

OCIJENI