OCIJENI

DIJAGNOSTIČKI TEST IMPLANTSAFE

Objavljeno: 3.11.2020. 12:06

IMPLANTSAFE

Utvrđuje prve znakove propadanja periimplantološkog tkiva (tkiva oko implantata) određivanjem aMMP-8, kolagenaze koja se prirodno nalazi u periimplantnoj sulkusnoj tekućini (tkivu oko implantata).

aMMP-8 (aktivna matriks metalo-proteinaza-8) je rizični marker za propadanje gingivalnog, parodontnog i periimplantološkog tkiva.


KONTAKT: Centar za parodontologiju PerioDent
Vjenceslava Richtera 4
Centar Bundek
01 46 83 985
091 5950 120

info@ordinacija-vlasic.hr
https://centar-periodent.hr/OCIJENI