OCIJENI

LEKTURA TEKSTA NJEMAČKI ENGLESKI TALIJANSKI RUMUNJSKI FRANCUSKI ČEŠKI HRVATSKI

Objavljeno: 22.12.2020. 10:53

Lektura znači pravopisno i jezično ispravljanje i uređivanje originalnog, autorskog rukopisa, kao i prilagođavanje teksta duhu jezika na kojem je tekst napisan. Cilj lekture je dotjerati tekst tako da je stilski i jezično besprijekoran.

SUDSKI TUMAČI I PREVODITELJI ZA 16 EU JEZIKA AD ACTA PRIJEVODI d.o.o.

 • Sudski tumač za engleski
 • Sudski tumač za njemački
 • Sudski tumač za talijanski
 • Sudski tumač za srpski
 • Sudski tumač za češki
 • Sudski tumač za rumunjski
 • Sudski tumač za francuski
 • Sudski tumač za ruski
 • Sudski tumač za bugarski
 • Sudski tumač za makedonski
 • Sudski tumač za španjolski
 • Sudski tumač za makedonski
 • Sudski tumač za slovenski
 • Sudski tumač za slovački
 • Sudski tumač za mađarski
 • Sudski tumač za hrvatski

https://www.prijevodiadacta.com/

OCIJENI