Kamp, turističko naselje, odmaralište, izletište - Rovinj

"VEGA" OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I APARTMANA, VL. DENIS VUKMAN, ROVINJ, BRAĆE PESEL 1
ART DECO, uslužni obrt, vl. Leo Tosić, Rovinj, Poljana Svetog Benedikta 7.
BOBIK d.o.o.
CASA ROVIGNO, obrt za iznajmljivanje smještajnih objekata turistima, vl. Ana-Marija Baljkas, Rovinj, Domenica Segalle 3
CENTENER, obrt za ugostiteljstvo, vl. Milan Ostojić, Rovinj, Stjepana Radića 33
GOLF HISTRIAE d. o. o.
GRIMANI d.o.o.
INQUAM d.o.o.
JECLO - TEHNIKA ROVINJ d. o. o. u likvidaciji
KOLOVRAT d. o. o.
NOTCHEVEN LIMITED - SVETI LOVREČ d. o. o.
NOVA ČETRI d.o.o., turizam i trgovina
PLANTA SUCUS 2 d.o.o.
POLISOI d. o. o. u stečaju
POPOV d.o.o.
PROVENA TURIZAM d.o.o.
ŠAFRAN d.o.o.
Španidiga kamp d. o. o.
U.G. EXECUTIVE REAL ESTATE d.o.o.
UGOSTITELJSTVO I POLJOPRIVREDA "ROMANO", VL. VLADIMIR FOLO, ROVINJ, VUKOVARSKA 2A
VILA MERLOT d. o. o. u stečaju
VILLA BENESSERE, KURILI, KURILI 3
VILLA BENESSERE, KURILI, KURILI 3
ALBO d.o.o.
BALADUR PAXAN, izdvojeni pogon, Rovinj, Cronache 2
CASTELLO, obrt za smještaj i boravak turista vl. Dario Maksić, Rovinj, Garzotto 8
CASTELLO, obrt za smještaj i boravak turista vl. Dario Maksić, Rovinj, Garzotto 8
CONVERSO j.d.o.o.
CORTE MONTALBANO, izdvojeni pogon, Rovinj, Montalbano 5
DUSCHAN d.o.o.
FRATTA d. o. o.
H. CALMER j.d.o.o.
HASSETT d. o. o.
INTRA j.d.o.o.
L. FJORD d. o. o.
MAESTRAL
NOTCHEVEN LIMITED - ROVINJ d. o. o.
PALMER RYAN d. o. o.
SANMARTINO TITI d.o.o.
SIRISKI d.o.o.
TERRA FORTE d.o.o.
TRAVEL RING INTERNATIONAL d.o.o.
VILA MALVAZIJA d. o. o.
VILA MUŠKAT d. o. o.
VILA TERAN d. o. o. u stečaju