OCIJENI

Sve što trebate znati o godišnjoj poreznoj prijavi

Objavljeno: 4.5.2021. 10:28

Većina građana ne treba podnositi godišnju poreznu prijavu, već im se obračun porezne obveze obavlja automatski u Poreznoj upravi temeljem prikupljenih podataka. Međutim, postoji dio građana koji svake godine moraju samostalno prijaviti porez.

Godišnju poreznu prijavu moraju podnositi: 
  • Porezni obveznici koji ostvare dohodak od samostalne djelatnosti (obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i, dr.) po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga
  • Porezni obveznik - rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi
Svi porezni obveznici koji moraju samostalno podnositi godišnju poreznu prijavu ili oni koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna odnosno u nadležnoj Poreznoj upravi prema prebivalištu ili boravištu.

Valja naglasiti da porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku kako bi iskoristili prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a koji su bitni za utvrđivanje prava na:

  • Dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji ili djecu,
  • Dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),
  • Umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici
  • Dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja

Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (ZPP) podnose i oni porezni obveznici koji:
 
  • Žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji ili djecu
  • Su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
  • Žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun
  • Nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.
Isto tako, građani mogu putem tokena Internet bankarstva ili bilo koje druge vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave ili putem osobnog računala kroz sustav ePorezna navedene obrasce.

Ako vi spadate u skupinu koja mora samostalno odraditi godišnju poreznu prijavu najbolje je savjetovati se ili prepustiti taj posao stručnjacima poput onih u BIT SAVJETOVANE d.o.o.

Glavna djelatnost BIT SAVJETOVANE d.o.o. su knjigovodstvene i računovodstvene usluga te profesionalne usluge savjetovanja. Dugogodišnji rad, profesionalnost garancija su kvalitete i pouzdanosti njihovih usluga.


OCIJENI