OCIJENI

ENDODONCIJA

Objavljeno: 24.2.2020. 14:28

ENDODONCIJA

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi terapijom zubne pulpe. Pulpa se nalazi u središtu zuba kojeg čine pulpna komorica i korijenski kanali. Pulpa se sastoji od krvnih i limfnih žila, živaca i vezivnog tkiva. Kada bakterije dođu u kontakt s pulpnim tkivom dolazi do upalne reakcije koja se očituje kao bol zuba. Nekada se taj problem rješavao vađenjem zuba no danas se zub nastoji izliječiti i zadržati što dulje u čeljusti.

Upala pulpe se liječi vađenjem inficirane pulpe(živca) i temeljitim čišćenjem i širenjem korijenskog kanala. Nakon širenja i dezinfekcije kanali se pune umjetnim materijalom kako bi se zabrtvio taj prostor i spriječio prodor bakterija. Kada smo završili sa liječenjem pulpe zub je potrebno opskrbiti plombom ili krunicom ovisno o stanju zuba.

Kako bi što kvalitetnije izliječili zub, tj. uklonili pulpu te proširili kanale potrebno je koristiti suvremena pomagala, rentgensku snimku zuba i apeks lokator(endometar). Apeks lokator je elektronički uređaj za određivanje duljine korijenskog kanala. Apeks lokator nam pokazuje udaljenost vrha endodontskog instrumenta od vrha korijenskog kanala(apeksa). Na taj način smo sigurni da smo korijenski kanal obradili i dezinficirali cijelom njegovom dužinom što je važno za uspijeh terapije. Apeks lokator nam omogućuje brže, sigurnije i točnije liječenje.
http://dipc.hr/usluge.htm

OCIJENI